Kopilica

Nives Maroević: 091/57-27-814
Sandra Mikuličić: 091/33-68-009
Valentina Bratim: 091/33-68-005
Tanja Elez: 092/23-79-507
Vladimir Prološčić 091/33-68-001
Šakič Ivan 091/52-12-643

Tel: 021/38-38-15

E-pošta: nives@proloscic.hr
Ul. Hercegovača 53a, Split

Kopilica 1

Plazibat Ivica 091/33 68 007
E-pošta: plazo@proloscic.hr

Plaibat Jakov 091/33 68 019
E-pošta: jakov@proloscic.hr

Ul. Hercegovača 57a, Split

Kopilica 2

Domljanović Nataša 091/3368-060
E-pošta: natasa@proloscic.hr

Tel: 021/322-921 Fax:021/322-922

Ul. Hercegovača 57a, Split

Solin

Svemir Drlić 091/33 68 006
Dora Drlić 091/33 68 066

E-pošta: svemir@zastupanje-drlic.hr

Gašpina Mlinca 24

Drniš

Vrdoljak Dujka 091/18 38 386

E-mail: dujka@proloscic.hr

Drniš 2

Kristina Stanković 098/92-32-369

E-mail: kikastankovic4@gmail.com